manifest kinderen, cultuur en kansen

DOEN WIE JE BENT zet zich in voor kansengelijkheid in de kunsten voor Haagse kinderen. Door kunst leren wij anders naar onszelf, naar elkaar en naar de wereld om ons heen te kijken. De kunstwerkplaats, oefenruimte en dansstudio zijn plekken waar ervaringen gekaderd kunnen worden vanuit een nieuw perspectief en waarin er expressieruimte is voor ieder geluid.

 

Daarom is het belangrijk dat alle kinderen en jongeren na schooltijd toegang hebben tot cultuureducatie en dat zij hun artistieke talenten kunnen ontwikkelen. Tegelijk weten we dat niet alle kinderen en jongeren even gemakkelijk toegang vinden tot deze activiteiten en programma’s. Maar dat kan anders. Wij maken de weg voor vrij, zodat dat alle Haagse kinderen en jongeren mee kunnen doen:

KUNST HOORT DICHTBIJ HET KIND

We zijn daar waar de jeugd is: in de buurt, in de straat, op plekken waar kinderen en jongeren wonen. Ons kunstaanbod sluit aan op hun leefwereld.

KUNST IS VAN IEDEREEN

Het is klaar met het subjectieve onderscheid tussen ‘hoge’ en ‘lage’ cultuur. We faciliteren en staan open voor de nieuwe generatie makers.

DREMPELVERLAGING IS MAATWERK

Daarom hebben we oog voor de individuele situatie. We investeren in de persoonlijke relatie met kinderen, jongeren én hun ouders. We zijn flexibel, nemen regelwerk uit handen als dat nodig is en zorgen dat geld geen drempel vormt om mee te doen.

WIJ MAKEN DE WEG VRIJ VOOR KINDEREN EN KUNST

We nemen onze verantwoordelijkheid en werken met elkaar samen om de weg vrij te maken voor kunst en kinderen. Onze aanmoediging, aandacht en empathie om kinderen en jongeren aan te zetten hun talenten te ontwikkelen, vormen een buffer tegen risico’s als armoede, schuldenproblematiek en beperkte sociale mobiliteit.

ROLMODELLEN ZIJN ESSENTIEEL VOOR EEN INCLUSIEVE CULTUURSECTOR

Daarom zorgen wij voor kunstprofessionals, docenten en adviseurs met achtergronden die aansluiten bij de deelnemers.

EEN KANSRIJKE CONTEXT IS EEN VOORWAARDE VOOR TALENTONTWIKKELING

We investeren in een goede voedingsbodem waarin jonge mensen hun talenten kunnen ontwikkelen. Onze activiteiten vergroten hun zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden. Wij bieden toegang tot nieuwe netwerken en zorgen voor perspectief op een toekomst in de kunsten.

HOUD DE DREMPELS LAAG EN LEG DE LAT HOOG

Professionele kunstenaars en docenten halen het beste uit zichzelf en uit hun leerlingen.

WE INVESTEREN NU IN DE GENERATIE VAN DE TOEKOMST

Een generatie die vanzelfsprekend onderdeel uitmaakt van kunst en cultuur: als maker, als organisator, als genieter en als ouder.


DOEN WIE JE BENT is een initiatief van Leergeld Den Haag in samenwerking met Art-S-Cool, Beweigi, Haags Theaterhuis en Muziekcentrum 1001 Nachten.